Admission open, call us On Admission Cell    Ph: 0755-2578182, 3018182, 4258182, +91 8103818182 || (Admission Guide)


Toppers

 • RENU VISHWAKARMA
  M.COM-3 SEM 2018
  70.5%

 • ROSHNI BILAUHA
  M.COM-3 SEM 2018
  72%

 • SHRADDHA HARDHA
  M.COM-3 SEM 2018
  73.2%

 • AMAN PREET KOUR
  M.COM-1 SEM 2018
  65%

 • KOMAL GYAMLANI
  M.COM-1 SEM 2018
  67%

 • ZAID UDDIN RANGREZ
  M.COM-1 SEM 2018
  67.25%

 • RISHABH YADAV
  BCA-1 YEAR 2018
  66%

 • RANDEEP MANDAVI
  BCA-1 YEAR 2018
  70%

 • BABITA BASNET
  BCA-1 YEAR 2018
  71%

 • YASH VERMA
  BBA-1 YEAR2018
  67.69%

 • VISHAL JAIN
  BBA-1 YEAR2018
  72%

 • SWEKSHA SINGH
  BBA-1 YEAR2018
  72%

 • VARSHA THAKUR
  M.LIB
  68.67%

 • DEEPTI PRAJAPATI
  M.LIB
  69.22%

 • UMA SINGH
  M.LIB
  70%
1 2 3 4 5 6